Företaget

Företaget startades 2008 av Dennis Åberg och har sedan dess växt och utecklats. Vi är tre som jobbar i företaget och utför små och medelstora jobb. Installationer av värmepumpar och försäljning av spa-bad och pooler tillsammans med Keramix i Piteå har varit grunden i företaget sedan start. Vi har även upprättat värdefulla serviceavtal med tillexempel Älvsbyns kommun.

Kvalitetspolicy

Bad och vvs ABs anställda skall ha som övergripande mål att utföra installationer och tjänster med hög och jämn kvalitet som överensstämmer med kundens krav, förväntningar och förutsättningar.

Vi anser att det är viktigt att kombinera rätt material med rätt kunskap för ett så bra resultat som möjligt. Därför samarbetar vi ständigt med våra leverantörer i en bransch som hela tiden utvecklas.

Vi vidareutbildar oss ständigt inom branchen och har som mål Att alltid utföra allt arbete enligt gällande branschregler och bestämmelser. Vi vill färdigställa arbeten inom uppsatta tidsramar. Vi värdesätter långvariga samarbeten och ständigt återkommande kunder.

Miljöpolicy

Vi skall följa gällande miljölagstiftning och sträva efter att tillmötesgå miljökrav från såväl kunder som samhället i övrigt.

Vi vill genom olika smarta och konstnadseffektiva energilösningar minska belastningen på miljön och tar hänsyn till långsiktiga lösningar.Arbeta för att ständigt förbättra vår hantering av material, både gammalt och nytt, på ett miljövändligt sätt.

Minska miljöpåverkan genom att ha det mesta materialet i våra bilar och på så sätt slippa extra resor.

@ BAD OCH VVS 2009